راهنمای سفر

flightio-checklist
1395/05/16 / راهنمای سفر

چگونه برای سفر چک لیست تهیه کنیم؟

اگر قصد سفر داریدفلایتیو به شما پیشنهاد میکند حتماً یک لیست تهیه کنید و دانه دانه وسایل تان را چک کنید تا چیزی جا نماند یا وسیله بیهوده را با خودتان سفر نبرید!

flightiohotel
1395/05/16 / راهنمای سفر

مسافران بیشتر چه چیزهایی را از هتل ها میدزدند؟

طی این پژوهش مشخص شده است که 79 درصد از چیزهایی که از هتل ها دزدیده می شود یا در واقع به یادگار برداشته می شود حوله های اتاق است! دزدیدن ربدوشامبرها هم 65 درصد از این آمار را شامل می­شود. طبیعتا حوله باید با ربدوشامبر هماهنگ باشد!

هتل رزرو نکرده اید و به سفر رفته اید؟ پس مراقب باشید چون...
1395/05/16 / راهنمای سفر

هتل رزرو نکرده اید و به سفر رفته اید؟ پس مراقب باشید چون...

در چنین شرایطی کافی است کمی خستگی راه را تحمل کنید، از اینترنت کمک بگیرید و یک جستجوی کلی درباره هتل های آن شهر انجام دهید و این نکته ها را نظر داشته باشید که هتل به شبکه حمل و نقل عمومی نزدیک باشد