;

بلیط هواپیما اصفهان

 

 

اصفهانشهری باستانی در مرکزایراناست. این شهر سومین شهر پهناور ایران پس ازتهران،مشهدو سومین شهر پرجمعیت ایران پس ازتهرانومشهداست. این شهر در میان سال‌های۱۰۵۰تا ۱۷۲۲ میلادی به ویژه در قرن شانزدهم میلادی در میان حکومتصفویانهنگامی که برای دومین بار (پس از دورانسلجوقیان)پایتختایران شد،رونق فراوانی گرفت. حتی امروزه نیز شهر مقدار زیادی از شکوه گذشته خود را حفظ کرده‌است. بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی دریونسکوبه ثبت رسیده‌اند.

اصفهان در سال ۲۰۰۶ به عنوانپایتخت فرهنگیجهان اسلامو در سال ۱۳۸۸ به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و همین‌طور به عنوان پایتخت صنعتی ایران بعد ازتهرانانتخاب شده است. این شهر به داشتنمعماری زیبای اسلامی و بسیاری از بلوارهای زیبا، پل‌های سرپوشیده، تونل‌های زیبا، کاخ‌ها، مسجدها و مناره‌های منحصربفرد معروفف است. این امر باعث شده‌است که در فرهنگ ایرانیاصفهان، نصف جهانلقب بگیرد.

فرودگاه بین المللی اصفهان

این فرودگاه دارای سیستم ها و تجهیزات ناوبری NDB, DME ,ILS DME, DVOR, و رادار اپروچ ( SSR-PSR ) ، خودروهای کف ساز ، ماشین های برف روب و جاروب جهت ایمنی مناطق پروازی و دو باند به طول 4397 متر و عرض 45 متر و به شماره باندهای 26 راست/08 چپ و 26 چپ/08 راست و 13 تاکسی وی و اپرون به مساحت 112464 مترمربع با 10 جایگاه پذیرش جهت انواع هواپیماهای مسافربری موجود و ترمینال پروازهای داخلی به مساحت 13750 مترمربع و ترمینال خارجی با سطح زیر بنای 7300 متر مربع می باشد. از مزیت های این فرودگاه فاصله مناسب آن از اراضی شهری است که بسیاری از مشکلات فرودگاه های دیگر کشور را دارا نمی باشد که از مهمترین آنها عدم ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنین شهر اصفهان است.

برای خرید بلیط هواپیما اصفهان از خدمات فلایتیو استفاده کنید.