اخبار واکسن کرونا چه معنایی برای صنعت گردشگری در سال ۱۴۰۰ دارد؟

صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در سطح جهان دچار خسارت های بسیاری شد. به گونه ای که بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی و گردشگری تا مرز ورشکستگی هم رسیدند. اما آن چه سبب زنده شدن امیدها برای رونق گردشگری در سال ۲۰۲۱ شده است خبرهای خوبی است که از گوشه و کنار جهان درباره ساخت واکسن کرونا به گوش می رسد.

بیشتر بخوانید