آسمان شب ایران چه تفاوتی با بقیه جهان دارد؟

آسمان شب ایران تفاوت شگرفی با دیگر نقاط جهان دارد. از میان مکالمات روزمره این را شنیدیم که «آسمان همه جا یک‌رنگ است». حقیقت اما متفاوت‌تر از این جمله است. واقعیت این است که آسمان شب کشورهای مختلف یک‌رنگ و یک‌شکل نیست؛ منظره آسمان شب با تغییرات عرض جغرافیایی عوض می‌شود و ساکنان نیم‌کره‌های شمالی …

بیشتر بخوانید