1396/03/24 / ایرانگردی

5 منطقه خوش آب و هوا در خراسان رضوی

خراسان جز طرقبه و شاندیز مناطق خوش آب و هوای دیگری هم دارد که ما چند نمونه آن‌ها را به شما معرفی خواهیم کرد.