1395/05/16 / اطلاعات شرکت های هواپیمایی

ویدیو کوتاه و دیدنی از شرکت هواپیمایی KLM

KLM قدیمی ترین شرکت هواپیمایی جهان است