نکته های جدی و ضروری برای نگهداری از گذرنامه الکترونیک که کمتر کسی می داند!

Passport

هرگز گذرنامه الکترونیکی در مجاورت دستگاه ها و اجسامی که دارای میدان مغناطیسی و یا رادیویی هستند مانند گوشی تلفن همراه، آهنربا، دستگاه های مایــکروویو، قرار ندهید. با اجسام سخت به گذرنامه ضربه وارد نکنید، گذرنامه را پرت نکنید و از خم راست کردن آن به ویژه در ناحیه جلد خودداری کنید.

از قرار دادن گذرنامه در محل هایی که تـحت فـشار قـرار مـی گیرد مـثل انتهای ساک یا چمدان جیب شلوار و ... خودداری کنید. همچنین از فرو بردن اجسام نوک تیز (سوزن، منگنه و ...) در جلد گذرنامه پرهیز کنید و هیچ بـرگ یا برچسبی با دستگاه سوزن دوخت به جلد گذرنامه نچسبانید.

در صورتی که این موارد را رعایت نکنید ممکن است در ورود و خروج به کشور دچار مشکل شوید و نتوانید از گذرنامه تان استفاده کنید.

در ضمن توجه داشته باشید که صدور گذرنامه المثنی مستلزم طی مراحل قانونی بسیار زیادی است که حداقل شش ماه طول می کشد، پس با رعایت نکاتی کهگفته شد، گذرنامه تان را صحیح و سالم نگه دارید تا به مشکل برنخورید.

برای خرید بلیط ارزان هواپیما به سایت فلایتیو مراجعه کنید.