آیا قیمت بلیط هواپیما خارجی در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت؟

به تعویق انداختن زمان خرید بلیط هواپیما، باعث فروش رفتن بلیط‌های ارائه شده در کلاس‌های قیمتی پایین‌تر و در نهایت افزایش کلی قیمت بلیط هواپیما برای مسافران می‌شود.