تیم فلایتیو

احسان داوودی

بنیان گذار و مدیر فنی

ساسان نایب

بنیان گذار و مدیر عامل

علی کشفی

بنیان گذار و مدیر مارکتینگ

فلایتیو بستر تحقق آرزوی آنهایی است که می‌خواهند در محیطی پویا و زیبا، رویا بسازند، در صورتی که معتقدید مهارت لازم جهت هم راستا شدن با اهداف و آرمان های فلایتیو را دارید به ما بپیوندید.