با انواع کلاس پروازی و انواع بلیط آشنا شوید

فرست کلاس، تجاری یا اقتصادی؟ پرواز ها چه انواعی دارند؟ سیستمی و چارتری چه فرق‌هایی دارند؟ پرواز چارتر به پروازی گفته می‌شود که در آن کلیه یا تعدادی از صندلی ها یک هواپیما توسط آژانس های مسافرتی اجاره گردد.

بیشتر بخوانید