فرصت های شغلی فلایتیو

فلایتیو، به عنوان یک مجموعه، سه اصل کلی حرفه ای بودن، احترام و پشتکار را سرلوحه خود قرار داده است؛ همچنین اخلاق گرائی، عمل گرائی، بلند پروازی و احترام به قوانین، که این اصول، نحوه رفتار با یکدیگر، با مشتریان و شرکای کاری را مشخص کرده و در کل فرهنگ مجموعه ما را نشان میدهد.

فلایتیو بستر تحقق آرزوی آنهایی است که می‌خواهند در محیطی پویا و زیبا، رویا بسازند، در صورتی که معتقدید مهارت لازم جهت هم راستا شدن با اهداف و آرمان های فلایتیو را دارید به ما بپیوندید.

ما در همه بخش های فلایتیو از جمله دپارتمان فناوری، بازاریابی و پشتیبانی امور مشتریان، همواره به دنبال افراد با استعداد، رویا پرداز و پیشرو هستیم. درصورتیکه خود را در این دسته از افراد میبینید، بی درنگ رزرومه خود را به ایمیل زیر ارسال کنید. ما در کنار هم رشد میکنیم.

hr [at] flightio [dot] com