جاهای دیدنی تهران

جاهای دیدنی تهران که حتما باید بازدید کنید

نیمه‌ی اول فروردین، تهران حال و هوای دیگری دارد. در واقع، شما هیچ‌وقت این شهر را بدین شکل نخواهید دید؛ آسمانی آبی، خیابان‌های خلوت، دور از هر نوع شلوغی و...