هتل Palm Inn Hotel در دوحه

3 ستاره

Rawdat Al Khail St, Doha, Qatar

Palm Inn Hotel

امکانات

facility-icon-elevator.svgآسانسور
facility-icon-restaurant.svgرستوران
facility-icon-pool.svgاستخر
facility-icon-24hours.svgپذیرش 24 ساعته
facility-icon-net.svgاینترنت رایگان در محوطه و اتاق
خدمات ویژه معلولین

لیست اتاق های موجود

هتل روی نقشه

Rawdat Al Khail St, Doha, Qatar